مقاله مشاركت زيست محيطي زنان براي توسعه پايدار شهري محله هاي يوسف آباد، نظام آباد شمالي، و حشمتيه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مشاركت زيست محيطي زنان براي توسعه پايدار شهري محله هاي يوسف آباد، نظام آباد شمالي، و حشمتيه تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت زنان
مقاله مشاركت زيست محيطي
مقاله توسعه پايدار
مقاله محلات تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي خامنه بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گيري از مشاركت زنان در برنامه هاي توسعه و حفظ محيط زيست يكي از بحث هاي تازه و در عين حال جدي اجلاس زمين (ريو) بوده است. اصل بيستم قطعنامه اين اجلاس بر مشاركت فعال زنان تاكيد داشت. در دستور كار ۲۱ از كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد خواسته شد در سياست هاي كلي خود سهم بيشتر و موثرتري براي زنان در برنامه ريزي هاي توسعه (تصميم گيري، برنامه ريزي، مديريت) در نظر گيرند و موانع مشاركت آنان را در حركت هاي زيست محيطي برطرف كنند.
از آنجا كه پايداري جهان در گرو پايداري شهرهاست، در اين پژوهش برآنيم اهميت و ضرورت مشاركت زيست محيطي زنان را- كه نيمي از جمعيت شهر را تشكيل مي دهند، نقش مهمي در تعيين الگوي مصرف خانوار شهري برعهده دارند،‌ و مي توانند كمك موثري به امر بازيافت و كاهش نياز به مواد اوليه، و نيز كاهش حجم زايدات توليدشده و كاهش آلودگي ها بر عهده داشته باشند- با توجه به ديدگاه توسعه پايدار و رويكرد مشاركت مردمي نشان دهيم. زيرا حفظ محيط زيست از جمله اهداف اصلي توسعه پايدار به حساب مي آيد.