سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله کشاورز – دکترای پزشکی و دانشجوی MPH مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
محمدعلی معصومی فر – دکترای پزشکی مشاور درمان دانشگاه علوم پزشکی
نیما رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

چکیده:

تغییرات سریع اجتماعی و گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی و همچنین افزایش سطح دانش عمومی در کشورها در سالهای اخیر سازمانهای خدماتی و اجتماعی را با توقعات و اتظارات جدید روبرو ساخته است که پاسخگویی آنها با سازوکارهای سنتی و به شیوه مرسوم امکانپذیر نیست بر این اساس اتخاذ راهکارهای جدید و استفاده از تجارب موفق برای پاسخگویی به بخشهایی از انتظارات فوق کمک کننده می باشند.
متن حاضر به بیان تجربه ای نسبتا تازه در حوزه خدمات بالینی در استان قزوین می پردازد که با نگاهی به جهت کلی در برنامه های توسعه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله کشور، از سال ۱۳۸۶ با همکاری بخش خصوصی در یکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شروع و بکارگرفته شده است.