سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی اکرمی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

طرحهای آب از جمله طرح های زیر بنایی است که زمینه توسعه سایر بخشهای اقتصادی را فراهم آورده و نیازمندوجود نقش کلیدی در اجرای طرح ها و مدیریت آن برای دستگاه های دولتی می باشد. ولی به دلیل حجم عظیم طرح های عمرانی و محدودیت اعتبارات عمرانی دولت جهت اجرای این طرح ها و به منظور گسترش اثرات ثمربخش این گونه طرح ها به مناطق مختلف کشور و در نتیجه رعایت تعدیل اقتصادی ضروریست که امکانات غیر دولتی نیز در جهت گسترش طرح های عمرانی بکار گرفته شود. ضمن انکه مشارکت بخش غیر دولتی بویژه گروه های ذینفع در طرح موجبات تجدید نظر در طرحها به سمت اقتصادی تر شدن، استفاده از امکانات فنی و نیروی انسانی مازاد منطقه در اجرای طرح ، جلوگیری از گسترش دستگاه های دولتی و بهبود شرایط بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فراهم خواهد شد.