سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسام الدین دهقان نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر صادق پور – مدیر گروه مطالعات راهبردی بُشرا
محمدرضا زاهدی – کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک ا

چکیده:

مشارکت و حضور فعال هیات مدیره – به عنوان عنصر کلیدی در مثلث حاکمیت شرکت – در فرایند تدوین راهبرد سازمان به موضوعی چالش برانگیز در میان محققان مدیریت و به ویژه مدیریت راهبردی مبدل شده است . آشنایی با ابعاد مختلف این موضوع و شناخت در خصوص ماهیت و نحوه مشارکت هیات های مدیره در فرایند تدوین راهبرد سازمان از جمله اهداف مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشند . نتایج این مطالعه نشان می دهد علی رغم تلاش های گسترده ای که در باره شناسایی ماهیت، اثربخشی و نحوه مشارکت هیات مدیره در فرایند راهبرد سازمان صورت گرفته است اما همچنان رویکرد و یا مدل جامعی که بتواند بر ظرافت ها و پیچیدگی های این چالش غلبه کند یافت نمی شود . بنابراین این نوشتار با معرفی مدلی جامع و مفهومی به عنوان مشارکت فعال هیات مدیره با رویکرد ارزش افزوده در قالب مدل مشارکت موازی اما با تاخیر، کوشیده است در جهت پر کردن خلا موجود گام موثری بردارد .