سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد بندرچیان – کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر-کارشناس ارزیابی اِقت

چکیده:

چون خصوصی سازی در حمل ونقل ریلی بصورت مشارکت دولت وبخش خصوصی قابل اجراء ومعنا پیدا می کند لذا در این مقاله طرحی جهت چگونگی این مشارکت برای یک مسیر فرضی ارائه شده و درآن به نکات مهم در خصوص چگونگی بازگشت سرمایه بخش خصوصی ,محاسبه سهم شرکاء با توجه به مسیر های گوناگون وهمچنین نوسانات اقتصادی وچگونگی بالانس این نوسانات تشریح شده است