مقاله مشارکت و نقش زنان در حقوق بين الملل محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مشارکت و نقش زنان در حقوق بين الملل محيط زيست
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زن
مقاله محيط زيست
مقاله توسعه پايدار
مقاله سازمان ملل متحد
مقاله اعلاميه ريو
مقاله دستور کار ۲۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني قوام آبادي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تلاش هاي سازمان ملل متحد، در دو حوزه يافزايش حقوق زنان و نگاه داري از محيط زيست، گوياي اهميت بسيار زياد مشارکت زنان در گستره بين المللي است. نقش دهي به زنان و سازمان هاي غيردولتي آنان، در نگاه داري از محيط زيست و دست يابي به توسعه پايدار، اهميتي به سزا دارد و به همين دليل، اسناد گوناگون بين المللي، مشارکت اين بازيگران را مورد شناسايي قرار داده است.
پژوهش پيش رو، در پي مطالعه جاي گاه زنان در بخشي از حقوق بين الملل عمومي،يعني شاخه حقوق بين الملل محيط زيست، و خواستار نشان دادن دگرگوني هاي بين المللي درباره مشارکت زنان، به عنوان يکي از بازيگران مهم و حياتي در حقوق بين الملل محيط زيست است.