سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامران حجاز – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
مجید لفوتی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
پریسا ژاله فر – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران
سید حامد قاسمی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو،تهران

چکیده:

در لیزرهای فیبری مواردی همچون سوختن فیبر،برگشت لیزر به سمت لیزر دیودی پمپاژ،عدم خنک سازی مناسب لیزر دیودی پمپاژ و تاثیر گرما بر کارکرد صحیح توری براگ فیبری از ساز و کارهای مخربی هستند که مساله ساز می باشند.در این مقاله با مشاهده و بررسی های انجام گرفته روی این سازو کارها سعی شده تا با ارائه راه کارهایی مناسب از وقوع این موارد جلو گیری شود.