سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیلا نوریان – کارشناس بیولوژی اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

ایستگاه۴مطالعاتی برحسب رودخانه های فرعی و موقعیت توپوگرافی و آلودگی روستاها انتخآب شد. در بعضی از ماههای سال دوبار نمونه برداری و دربعضی از ماهها یکبار نمونه برداری از ایستگاههای موردنظر انجام گردید به طور کلی ۶۸ نمونه در سال ۱۳۸۲ گرفته شد که پارامترهای فیزیکی آنها در محل نمونه برداری تست شد و نمونه ها با انتقال سریع به آزمایشگاه مورد ارزیآبی قرار گرفت تا پارامترهای فیزیکو شیمیایی شامل، NO3, NO2 , BOD, COD __T.S.S , T.D.S , PO4 , NH4آزمایش شود برطبق منحنی های ارزیآبی شده بیشترین NO3 درمهرماه، بیشترین DO در اسفندماه بیشترین COD در اردیبهشت ماه بیشترین BOD درمهرماه و بیشترین NH4 در دیماه همچنین بیشترین فسفات در اردیبهشت ماه بیشترین NO2 در مهرماه و دیماه و بیشترین T.S.S در آبانماه بوده است.