سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم پیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مساله آبشستگی موضعی پایه پل در سالهای اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته تاست که نتیجه آن ارائه روش های مختلفی برای کنترل و کاهش آبشستگی موضعی بوده است. یکی از این روش ها قرار دادن یک صفحه گسترده در اطراف پایه می باشد که به طوق موسوم است. در تحقیق حاضر از دو اندازه طوق دایره ای شکل با قطرهای دو و سه برابر قطر پایه در گروه پایه های استوانه ای شکل دوتایی در جهت جریان استفاده شده و تاثیر اندازه طوق بر کاهش آبشستگی در گروه پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هر دو اندازه طوق، عمق آبشستگی را در هر دو پایه کاهش می دهند و کاهش عمق آبشستگی در گروه پایه دارای طوق بزرگ تر در هر دوپایه از گروه پایه دارای طوق کوچک تر بیشتر است. همچنین بر اساس نتایج آزمایشات، تاثیر هر دو اندازه طوق در کاهش عمق آبشستگی در پایه عقبی نسبت به پایه جلویی بیشتر است.