سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

م علیدوستی – دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
ر زارع – دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
م فاضلی – دانشکده علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

سنجش از راه دور دانش و فناوری است که در مورداشیاء و پدیده ها به صورت غیرمستقیم اطلاعات کسب می کند. در این دانش فتوگرامتری امواج الکترومغناطیس و تابش مفاهیم اصلی و بنیادی را شامل می شوند. بسیاری از پارامترهای فیزک و شیمیایی اقیانوس را می توان با استفاده از این تکنولوژی کسب کرده تجزیه و تحلیل و مدلسازی نمود. سیستم سنجش از راه دور بر اساس منبع انرژی به سیستم عامل فعال و. غیرفعال تقسیم می شود. با ورود انرژی الکترومغناطیس در جو سه پدیده جذب پخش و انعکاس رخ می دهد و بخش مورد نظر ما در این مطالعه پرتوهایی است که پس از عبور از جو و برخورد با اقیانوس انعکاس یافته و از اینرو در دسته منبع انرژی غیر فعال جای می گیرند. انعکاس طیفی هر عارضه زمینی از جمله اقیانوس در طول موج خاصی صورت می گیرد که با توجه به آن می توان عنصر عارضه را از طریق ثبت اطلاعات ماهواره ای تشخیص داد. در این مقاله سعی شده است چگونگی کسب و پردازش داده های ماهواره ای و بخشی از سنجنده هایی که در بخش سنجش از راه دور اقیانوسی مطرح هستند بیان شده و کاربرد آنها در علوم اقیانوس شناسی و هیدروگرافی مورد بررسی قرار گیرد.