سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی علی اکبری بیدختی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
غلامعلی وکیلی – کارشناس ارشد پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

چکیده:

در این مقاله ضمن اشاره به روش های اندازه گیری و تحلیل داده های لایه مرزی جو، روش باد سنجی فیلم داغ که معمولاً در آزمایشگاه های دینامیک شاره ها استفاده می شود، برای اندزه گیری پارامترهای لایه سطحی جو به کار رفته است که نتایج آن عمدتاً در ارتفاع ۲ متری ارائه می شود. شرایط پایدار مورد نظر مرتبط به لایه سطحی جو، در ایستگاه هواشناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شب هنگام (نیمه دوم شب و صبح زود) می باشد. کمیت های اندازه گیری شده شامل rms افت و خیز مؤلفه های قائم و افقی تلاطم، شار تکانه قائم (تنش رینولدز úẂ)، شار جنبشی گرما (T Ẃ) و نمونه طی انرژی مؤلفه های شدت تلاطم می باشند. در تحلیل این اندازه گیری ها، همچنین از نیم رخ قائم دما در روی یک برج ۳۲ متری استفاده شده است وبه کمک آن مقادیر ضرایب پخش تکانه و گرما حساب شده است. همچنین پسامد شناوری برای ارتفاع ۲ متری در شرایط مورد نظر محاسبه شده و نتایج آن با نمونه های مشابهی که از کارهای محدود دیگری که در همین زمینه انجام شده است، مطابقت بسیار خوبی نشان می دهد.