سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک ، گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران
زهرا جوادی – آزمایشگاه فوتونیک ، گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران
زهرا دهقانی – آزمایشگاه فوتونیک ، گروه فیزیک ، دانشگاه تربیت معلم ، تهران

چکیده:

دراین مقاله به یکی ازروشهای موجود برای بررسی آثار غیرخطی نانوذرات نقره پرداخته ایم این روش برپایه مشاهده حلقه های پراش درمیدان دوراست که این اثرناشی ازضریب شکست مختلط وابسته به شدت می باشد این آزمایش ها برای شدت های مختلف پرتوری لیزر انجام گرفته و درنهایت با استفاده ازنتایج حاصل و از روی تعداد حلقه های بدست آمده برای هرشدت ضریب شکست غیرخطی محیط را بدست آورده ایم نانوذرات نقره را دراین آزمایش ها به صورت فیلمهای ژلاتینی درآورده ودرچیدمان میدان دور استفاده نموده ایم .