سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بالابیک نورمحمدی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
محمدعلی همتی –
محمد جبلی –
فریبرز شهابی – امور رایانه

چکیده:

انسان از حلول و نفوذ خانواده اصلی در خود و در موفقیت و شکست روابط زناشوئی خویش غافل است. مرموز سازی‘ قداست و خصوصی بودن وقایع خانواده باعث میشود که آنها حتی از دید خوداعضای خانواده پوشیده بماند…. انسان عمدتاٌ میراث برنامه ریزیهای خود آگاه و ناخود آگاه خانواده و برونسازیهای دوران کودکی خود با آنهاست. مطالعه آمار جوانان در خانواده های ایثارگران نشان میدهد که امروزه یکی از نیازهای غالب فرزندانایثارگر تشکیل خانواده است . مطالعه آمار فرزندان شهداء ‘ جانبازان و ایثارگران موید این مطلب است که طرحی اصولی جهت ساماندهی این قشر از جوانان ارائه و اجرا گردد آمارهای موجود نشانگر این مطلب است که حدوداٌ در حال حاضر ۱/۳جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در سطح کشور مجرد بوده و در یکدوره ی زمانی کوتاه مدت و میانمدت نیازمند خدمات مشاوره ای برای تشکیل خانواده هستند.از آنجایی که تداوم فرهنگایثار در بلند مدت در گرو حفظ هویت ایثارگری در فرزندان آنهاست و در صورت انحراف از روشها و مبانی فرهنگی و اجتماعی در تشکیل خانواده نمی توان به چنین مقوله ای١ دست یافت‘ لذا رها ساختن این مهم یعنی تشکیل خانواده در فرزندان شهدا‘ جانبازان ‘ آزادگان و جانبازان مجرد میتواند اهداف آرمانی بنیاد شهید را خدشه دار سازد.با توجه به این مهم و نظر به اهمیت ساماندهی جوانان ایثارگر اگر بتوان با ایجاد فضای مناسب و مشاورین کارآمد ‘ ازدواج فرزندان و ایثارگران را منوط به انجام مشاوره ازدواج نمود و در انجام مشاورهاز مشاورین دلسوز و آگاه به امور خانواده استفاده کرد و معیارهای ۲۰ گانه ای که در این طرح پیشبینی شده است در این برنامه مشاوره مورد مطالعه قرار داد میتوان امیدوار بود که تشکیل خانواده فرزندانایثارگران از سلامت بیشتری برخوردار خواهد شد و به طبع کانون خانواده آنان با رسیدن به تفاهم از بسیاری مشکلات‘ ناملایمات و حتی اختلالات جنسی مصون خواهد شد. به منظور پرهیز از ذهنیت گرائی و به منظور عینی و عملیاتی نمودن جریان مشاوره ازدواج‘ جدولی ۰ تهیه شده است و در تهیه این – حاوی معیارهای مهم در ازدواج و رتبه بندی امتیازات دردامنه ۲۰معیار ها از ملاکهای ‘ سازمان بهداشت جهانی و هنجارهای فرهنگی و ارزشی نیز استفاده شده است و نمره کل ۲۰ ‘ میزان موفقیت و سازگاری ازدواج زوجین را نشان میدهد و بدین ترتیب آنها را جهت اخذ تصمیم نهائی یاری میدهد.