سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
ابوالفضل حسینی قیداری – کارشناسی ارشد از علوم و تحقیقات کرمان
سلمان حسینی – کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه آزاد

چکیده:
ماهیت چند بعدی و پیچیده اختلال وسواسی جبری، بررسی و به کارگیری درمان های جدید را ایجاب می کند. پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی الگویهای جدید بر درآمیختگی افکار بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری، به عنوان یکی از ابعاد مهم باورهای فراشناختی طراحی شد. هدف: هدف این مقاله مروری بر مفهوم سازی ها و درمان های رفتاری و شناختی- رفتاری وسواس، و اشنایی با پیشرفت های اخیر در این زمینه است. مقاله های اصیل و مروری مرتبط با مفهوم سازی و درمان رفتاری و شناختی- رفتاری وسواس که منتشر شده اند، در مدلاین و سایک آینفو جست و جو شد. به علاوه، با جست و جوی دستی در منابع این مقالات، برخی کتاب ها و مقالات مرتبط دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله مفهوم سازی های رفتاری و شناختی وسواس مرور و به رویکردهای جدید این اختلال اشاره می شود. اگرچه رویارویی و جلوگیری از پاسخ در درمان رفتاری وسواس مؤثر بوده است، محدودیت های خاص این درمان پژوهش گران بالینی را بر آن داشت تا رفتار درمانی را با مداخله های مستقیم شناختی تقویت کنند. مفهوم سازی های شناختی و مفاهیم و فرآیندهای مرتبط با آن به شکل گیری مدل های درمانی متناسب با هر مفهوم سازی انجامیده اند. به نظر می رسد هر کدام از این مفهوم سازی ها در توجیه بخشی از شکل گیری و تداوم علایم وسواسی نقش داشته باشند و پرداختن به این اجزاء به بهبود روند درمان و اثربخشی آن کمک کند. با این حال، رفتار درمانی به شکل رویارویی و جلوگیری از پاسخ، همچنان بخش اصلی وسواس را تشکیل می دهد.