سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهره اسمعیلی – دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مشتری محوری دربافت آموزش مفهومی چالش برانگیز است و این چالش ریشه در ابهام واژگان و میزان معناداری آن در دو بافت متفاوت صنعت و آموزش دارد. در انجایی که فهم درست مفاهیم، تغییر نگرش ها ، روش های کاری و در نهایت تغییر فرهنگ کاری را به دنبال دارد، بنابراین بنا نهادن یک چارچوب مفهومی متفاوت در عرصه آموزش ضروری می نماید تا به گونه ای موثر در رویکرد (مشتری محوری) بتواند همچون بخش صنعت از طریق تحولی که به فرهنگ کیفیت می بخشد موفقیت و باقی ماندن مراکز آموزشی را نیز تضمین نماید.