سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر بانی راد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایران

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین چالشهای پیشاروی مدیریت بخش توزیع صنعت برق کشور ایران " رویکرد مشتری مداری " در شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی به منظور دستیابی به تامین رضایت مردمی بوده و تامین رضایت مردمی از طریق ارتقاء کیفی خدمات مشترکین برق امکان پذیر می باشد . برای تحقق هدف مذکور لازم است مدیریت شرکتها از طریق تحقیقات علمی به شیوه کاربردی به شناخت حقیقی از " فرهنگ مصرف برق مشترکین " دست یافته و سپس راهکارهای اثر بخش در زمینه های " اصلاح رفتار نامطلوب مشترکین در نحوه استفاده از انرژی الکتریکی " ، " بهینه سازی مصرف برق دستگاهها " و " کنترل شرایط محیطی " را در پیشاروی خود قرار دهند . هدف از ارائه مقاله حاضر ضمن بیان توصیفی مقوله مشتری مداری، نشان دادن خلاصه نتایج حاصل از تحقیق " بررسی فرهنگ مصرف برق مشترکین و ارائه پیشنهادات مناسب " در ارتباط با ارتقاء کیفی خدمات مشترکین در محیط پژوهش استان آذربایجان غربی بوده و آگاهی از این پژوهش می تواند برای شرکتهای توزیع انرژی الکتریکی در جهت بهسازی رویکرد مشتری مداری مفید و اثر بخش واقع گردد .