سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
داود ابراهیمی ممقانی – فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علوم و فنون مازندران مدیر

چکیده:

همزمان با پیشرفتهای علوم و فن آوری در جهان پر شتاب امروزی و ورود به دنیای گسترده اطلاعات و ایجاد تغییرات اساسی در شرایط محیطی حاکم بر بنگاه های اقتصادی وجهانی شدن اقتصاد، همسوئی با تحولات امری اجتناب ناپذیر است و یکی ازمولفه های اساسی در این مسیر، ارتقاء کیفیت محصولات، تولیدی است.
مقاله حاضر سعی در بررسی مسائل حاکم بر صنعت موتورسازی ایران از بعد کیفی و مطالعه موردی و ارائه طرح های بهبود کیفیت در یک شرکت موتورسازی دارد. با توجه به اینکه مصرف کننده محصول، مشتری است. لذا بهبود کیفیت از دیدگاه مشتری مد نظر قرار گرفته است.