سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهری اکبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا ( س ) ، دانشکده علوم اجتما

چکیده:

حساسیت نقش کارکنان در عمل به مفهوم مشتری گرایی و برقراری روابط بلندمدت با مشتریان به ویژه در سازمانهای خدماتی امری بدیهی است . با توجه به تاکید روانشناسان بر امکان پیش بینی رفتار و عملکرد کارکنان از طریق صفات شخصیتی آنها این مقاله به بررسی رابطه صفات شخصیتی کارکنان با مشتری گرایی و عملکرد آنان با تاکید بر سازمانهای خدماتی پرداخته است . مرور ادبیژوهش و نتایج حاصل از مقایسه و تحلیل یافته های تحقیقات مختلفی که در این زمینه انجام گرفته، روشنگر این مطلب است که صفات شخصیتیکارکنان پیش بینی کننده رفتارهای مشتری گرا و عملکرد مطلوب آنهاست و برقراری تناسب و سازگاری بین شخصیت و شغل افراد از الزامات اساسی به کار گیری بهینه منابع انسانی می باشد .