مقاله مشخصات اپيدميولوژيك و نتايج جراحي ترميم پارگي مجراي اشك با استفاده از لوله سيليكون ميني مونوكا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۵۲ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: مشخصات اپيدميولوژيك و نتايج جراحي ترميم پارگي مجراي اشك با استفاده از لوله سيليكون ميني مونوكا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي نيا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي اميرقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: گزارش اطلاعات اپيدميولوژيك و نتايج باليني جراحي ترميم پارگي مجراي اشك با استفاده از لوله تك كاناليكولي (monocanalicualr) ميني مونوكا.
روش مطالعه: كليه بيماران كانديد جراحي ترميم پارگي مجراي اشك در طي ۴ سال (۱۳۸۴-۱۳۸۷) در بيمارستان امام خميني (ره) اهواز وارد مطالعه شدند. اطلاعات عمومي و جمعيتي، علت آسيب پلك، آسيب هاي چشمي همراه، زمان آسيب تا مراجعه و ترميم جراحي همراه با لوله سيليكون ميني مونوكا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. هر گونه شكايت و عوارض احتمالي به ويژه اشك ريزش و خروج خودبه خودي و پيش از موعد لوله سيليكون نيز ثبت گرديد. هم چنين پس از بي حسي موضعي چشم بيمار توسط قطره تتراكايين، پروبينگ تشخيصي و آزمون شستشو (irrigation test) با استفاده از محلول نرمال سالين انجام گرديد.
يافته ها: در طي مدت مطالعه، ۹۷ بيمار به علت پارگي پلك همراه با درگيري مجراي اشكي تحت عمل جراحي قرار گرفتند. در ۸۸ بيمار ۹۰) درصد)، با پارگي تك كاناليكولي، عمل جراحي كارگذاري لوله سيليكون ميني مونوكا انجام شده و در ۹ بيمار ديگر به علت پارگي هم زمان هر دو مجاري اشكي، كارگذاري لوله سيليكون كراوفورد صورت گرفته بود كه اين تعداد وارد مطالعه نشدند. بيماران شامل ۷۰ مرد ۷۹٫۵) درصد) و ۱۸ زن ۲۰٫۵) درصد) با ميانگين سني ۲۵٫۴±۱۷٫۴ سال (محدوده ۱۲ ماه تا ۷۵ سال) بودند. شايع ترين علت آسيب، تصادفات وسايل نقليه موتوري بود. درگيري مجراي اشكي تحتاني و فوقاني به ترتيب در ۸۹٫۷) ۷۹ درصد) و ۹ بيمار ۱۰٫۲) درصد) و آسيب هم زمان چشم در ۳۲ بيمار ۳۶٫۳) درصد) وجود داشت. پروبينگ تشخيصي و آزمون شستشو در مورد ۵۶ بيمار انجام شد كه در ۴۹ بيمار ۸۷٫۵) درصد) ميله و مايع شستشو به راحتي عبور نمود و به عنوان موفقيت آناتوميك تلقي گرديد. هيچ كدام از بيماران از اشك ريزش شكايت نداشتند، در نتيجه موفقيت عملكردي معادل ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شد. عارضه اصلي بعد از عمل، خروج پيش از موعد و خودبه خود لوله بود كه در ۵ بيمار ۹) درصد) مشاهده شد. لوله سيليكون به طور متوسط ۸ ماه (محدوده ۱ تا (۲۸ در محل كارگذاري شده باقي ماند.
نتيجه گيري: كارگذاري لوله مونوكاناليكولر ميني مونوكا، يك روش جراحي بي خطر، موثر و آسان در ترميم پارگي هاي مجاري اشكي مي باشد. برخلاف اعمال جراحي كه بر روي هر دو مجرا صورت مي پذيرند (دو كاناليكولي)، با اين روش بخش سالم مجرا و سيستم تخليه اشك در معرض خطر اسيب بيش تر قرار نمي گيرد.