سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا شاهین رخسار – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاو

چکیده:

افزایش راندمان مصرف آب با بهبود روشهای آبیاری و سایر نهاده ها از قبیل بذر، کود، عملیات زراعی میسر است .مخصوصاً در موارد خاصی که امکان افزایش کار آیی مصرف آب در آبیاری سطحی در حد قابل قبولی مقدور نباشد . در حال حاضر از نظر فنی و با توجه به ملاحظات اقتصادی ، اولویت اول در این میان با آنگونه اقداماتی است که منجر به افز ایش کار آیی مصرف آب در انتقال و ضریب بهره وری از آب در سطح پروژه گردد . نوارهای آبیاری قطره ایTape) به عنوان یکی از جدیدترین سیستم های قطره ای، از نوعی پلیمر خاص ساخته شده است که علیرغم ضخامت کم ( ۱۰۰ تا ۴۰۰ میکرون ) در مقابل اشعه خورشید، تغییرات درجه حرارت و بسیاری از املاح و مواد شیمیائی موجود در خاک( نظیر کودها) مقاوم می باشد. در طول نوارها منافذی با فاصله ۱۰،۲۰ و ۳۰ سانتی متر تعبیه شده اند که آب پس از عبور از شیارهای مارپیچ و افت فشار بصورت قطره از این منافذ خارج شده و در پای ریشه گیاه توزیع م یگردد. در حال حاضر استفاده از نوارهای آبیاری قطره ای در بسیاری از کشورهای دنیا و در بسیاری از محصولات نظیر صیفی، گیاهان زارعی و صنعتی از جمله نیشکر، پنبه و چغندرقند رواج دارد . به نظر می رسد نوارهای آبیاری در شرایطی که بهره وری بیشتر مد نظر باشد ، راه حل اقتصادی خوبی باشد