سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسفی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فیروز شکیبا – کارشناس ارشد اداره کل امور آب استان مرکزی
الهام خاکباز – کارشناس آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مشکلات عدیده در تعیین ویژگی های هیدرودینامیک و هزینه های بالای حفر چاه های اکتشافی و مشاهده ای و انجام آزمایشات پمپاژ، سیستم قنات به عنوان یک سازه هردولیکی موثر می تواند در شناخت ویژگی های هیدروژئولوژی آبخوانهای فاقد اطلاعات هیدرو دینامیکی مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر با ارائه روش تعیین ویژگی های هیدرولیکی سیستم آبخوان به کمک رژیم آبدهی قنات سعی دارد روش مناسبی را جهت تعیین و شناخت ضرایب هیدرو دیدنامیک معرفی کند. بدیهی است این روش معرفی یکی دیگر از کاربردهای موثر قنات در نظام مدیریتی منابع آب است . سیستم قنات به عنوان یک سازه آب زیرزمینی با ایجاد تعادل در رژیم آبدهی خود کنترل هیدروژئولوژی آبخوان را به عهده دارد.