سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه‌های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ویژگی‌های پرش هیدرولیکی مستغرق بصورت تحلیل عددی توسط عدد رینولدز متوسط متغیر در معادلات ناویر-استوکس و مدل آشفته k-ε مورد مطالعه قرار گرفته است. از روش حجم سیال (VOF) برای ردیابی و تغییرات سطح آزاد جریان استفاده شده است. نتایج محاسبه شده (که شامل تغییرات سطح آزاد، سرعت ماکسیمم، ضریب اصطکاک و توزیع فشار، اجزاء سرعت U و V، تنش برشی و انرژی جنبشی آشفته در ایستگاه‌های مختلف است) با نتایج آزمایشگاهی از محققان دیگر (لانگ و همکاران ۱۹۹۰) مقایسه و هماهنگی مناسبی نشان می‌دهد و محاسبات انجام شده با تقریب زیاد به نتایج بدست آمده روش حجم کنترل (لانگ و همکاران ۱۹۹۱) نزدیک است.