مقاله مشخصات پيوندگاه هاي ابررسانا – فرومغناطيس – ابررسانا با پايانه هاي ابررساناي يکتايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مشخصات پيوندگاه هاي ابررسانا – فرومغناطيس – ابررسانا با پايانه هاي ابررساناي يکتايي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان جوزفسون اسپيني
مقاله فرومغناطيس
مقاله ابررساناي تكتايي
مقاله ظرفيت گرمايي الكتروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي دوست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راشدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ما مشخصات ترموديناميکي و ترابرد يک دستگاه نانومقياس ابررسانا – فرومغناطيس – ابررسانا را در حد پخشي و با پايانه هاي ابرساناي يکتايي براي لايه فرومغناطيس با مغناطش نايکنوا، به طور عددي بررسي مي کنيم. به گونه اي ويژه، ما توجه خود را روي فرومغناطيس با ساختار حوزه اي (بلاخ و نييل) و مخروطي، متمرکز مي کنيم. همچنين فصل مشترک هاي ابررسانا – فرومغناطيس را فصل مشترک فعال اسپيني در نظر خواهيم گرفت. ما چگونگي بستگي گذار p-0 را به ميدان نايکنواي تبادلي در فرومغناطيس و همچنين پديد آمدن جريان اسپيني و افزايش زياد گرماي ويژه در چنين ساختاري را بررسي مي کنيم. براي مورد فرومغناطيس با ساختار حوزه اي، يافته هاي ما تنها يک مولفه قطبش اسپيني را نشان مي دهد، در حالي که براي فرومغناطيس با ساختار مخروطي سه مولفه قطبش اسپيني مشاهده مي شود. جريان اسپيني، در نقطه گذار p-0 مربوط به جريان بحراني بار، به گونه اي خيلي جالب از خود پرش ناپيوسته اي نشان مي دهد.