سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال الدین بازرگانی گیلانی – عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
آرامه ایمن دوست – کارشناسی ارشد رسوب شناسی
زهرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بیرون زدگی پیزولیت های کربناته، در شمال غرب مهدی شهر، شمال سمنان البرز مرکزی قرار دارد. در منابع مختلف بین المللی، به شرح و شناخت پیزولیت های آهکی کمتر پرداخته شده است. مطالعات انجام شده بر روی پیزولیت های موجود در منطقه که بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی، تهیه و مطالعه ۲۰ مقطع میکروسکوپی نازک، رنگ آمیزی شده با آلیزارین رد-اس می باشد، نشان می دهد که این پیزولیت ها در محیطهای بسیار کم عمق بالای پهنه جزر و مدی و در محل هایی که برای مدت ها کوتاه از آب خارج شده اند تشکیل شده است. وجود مقدار زیاد موادآواری دانه ریز و نیز گسترش چشمگیر فرایند دولومیتی شدن این محیط را تایید می کند. مطالعه دقیق پیزولیت ها و نحوه تشکیل و تغییرات انها در تجزیه و تحلیل محیط رسوبی و تغییرات آن حائز اهمیت می باشد.