سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اکبرزاده – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان
ابوالفضل اسلامی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی مشخصات ژئوتکنیکی خاکهای رسی موجود در شهر رشت نتایج مطالعات ژئوتکنیک انجاک شده در ۲۱ محل مختلف در این شهر که شامل۶۵ مورد گمانه ماشینی و ۵ مورد چاه دستی بوده اند، جمع آوری شد. علاوه بر آن اقدام به حفر ۴ حلقه چاه دستی و نمونه برداری و انجام آزمایشات مکانیک خاک در دانشگاه گیلان شد. تحلیل داده های حاصله حاکی از آن است که به دلیل تنوع رسوبات موجود در شهر رشت ارائه یک پروفیل عمومی برای آن ممکن نیست. به دلیل تنوع رسوبات و متغیر بودن عمق سفره آب زیرزمینی در مناطق مختلف شهر و انجام حفاری و نمونه برداری با دستگاههای مختلف توسط موسسات مختلف و در فصول مختلف سال تغییرات مشخصات ژئوتکنیکی رس رشت بسیار زیاد است. رس موجود تا عمق ۱۰ متر در مناطق مختلف شهر رشت دارای کانیهای کائولینیت و ایلیت بوده و چسبندگی زهکشی نشده آن بین ۰/۲۱ و ۱/۵۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و OCR آن بین ۱/۱ و ۵ بوده از لحاظ فعالیت در مناطق مختلف دارای درجه های غیر فعال تا فعال است و از لحاظ قوام عمدتا در محدوده های سفت و خیلی سفت قرار می گیرد. همچنین در این مقاله بین برخی از این پارامترها ، ارتباط تجربی برقرار شده است.