سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن اقتداری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مراتیان اصفهانی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا اریانپور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه کامپوزیتهای زمینه منیزیمی به طور گستردهای در صنایع اتومبیل و هوافضا به علت وزن کم و استحکام بالایشان به خصوص در دماهای بالا، مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این پژوهش، آلیاژ Mg-Al-Zn (AZ91 به عنوان زمینه و فومهای از پیش ساخته آلومینایی به عنوان تقویت کننده مورد استفاده قرار گرفت. مذاب منیزیم تهیه شده توسط کوره مقاومتی در قالب فولادی حاوی فوم سرامیکی ریخته شد و فشارهای مورد نظر اعمال گردید. سپس تاثیر پارامترهای فشار اعمالی و درصد تقویت کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش فشار اعمالی تا MPa 100 اندازه دانه تا ۵۰ % و درصد تخلخل تا ۶۰ % نسبت به حالت ریخته گری ثقلی کاهشیافت. همچنین با افزایش درصد تقویت کننده، مقاومت سایشی، گالی و درصد تخلخل افزایش و اندازه دانه کاهش یافت.