سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رله های دیستانس به طور گسترده ای در حفاظت خطوط انتقال نیرو به کار گرفته می شوند . این رله ها نه تنها به عنوان حفاظت اصلی عمل می کنند بلکه به عنوان حفاظت پشتیبان نیز بکار می روند . ناحیه حفاظتی رله های دیستانس متداول همشیه به صورت یک ناحیه غیرقابل تغییر و ثابت می باشد، در حالیکه لازم است مطابق با شرایط بهره برداری سیستم قدرت ناحیه بهینه و مطلوبی برای آن تعیین نمود . از این رو رله دیستانس جزئی است که بیشترین اثرات تغییرات سیستم قدرت را برروی خود حس می کند . در این مقاله نحوه تعیین مشخصه ایده آل برای رله های دیستانس ارائه می گردد . برای این منظور چگونگی تغییرات این مشخصه با تغییر شرایط سیستم قدرت مورد مطالعه قرار می گیرد . در صورتی که رله دیستانس از این مشخصه ها به جای مشخصه های متداول مانند مهو، چهار ضلعی و مهو با شیفت فازی استفاده کند، امکان خطای عملکردی در آن تقریباً برابر صفر خواهد شد . با استفاده از این مشخصه می توان پوشش ناحیه ۱ رله را تا حدود %۹۵ طول خط افزایش داد .