سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود نکودری – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
هومن خسروی – شجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

حوادث طبیعی مانند زمین لرزه خرابی هایی برای ساختمان ها ایجاد می کنند که در اثر آن مقادیر زیادی ضایعات بتنی بوجود می آید. حمل این ضایعات از ناحیه حادثه زده، مشکلات محیطی و مالی بسیاری ایجاد می کند. بنابراین سعی می شود که این ضایعات ب ه عنوان مصالح سنگی بازیافت شوند . استفاده از این گونه مصالح که از ساختمان های وی رانه بدست آمده و تمیز شده اند راه حل مناسبی برای آلودگی های محیط زیستی به شمار می آید. در این تحقیق مشخصات فیزیکی و مکانیکی مختلفی از بتن مورد آزمایش قرار گرفت . این بتن ها از افزودن تکه هایی از C 16 مقاومت فشاری ۲۸ روزه معادل۱۶ Mpaبا درصدهای وزنی۳۰,۰، ۵۰،۷۰ و ۱۰۰ درصد تولید شدند. دراین بتن ها، مشاهده شد هر چه مقدار WCA افزایش می یابد، چگالی، کارپذیری، منحنی Schmidtسرعت ما فوق صوت و مقاومت فشاری کاهش م ییابد.