سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه بورجندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیرمسعود افتخاری مقدم – دانشکده برق و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در سالهای اخیر هیستوگرامهای رنگی فازی به طور موثر در سیستمهای بازیابی مورد استفاده قرار گرفته اند. اما این روشها، تنها توزیع کلی مشخصه رنگ در تصویر را نمایش داده و هیچگونه اطلاعاتی درمورد اشیاء را در برنمی گیرد از آنجایی که پیکسل های لبه ای به طور موثر محتوای تصویر را مشخص مینمایند. ما از الگوریتم لبه یاب فازی رقابتی برای دسته بندی پیکسلها در دو کلاس لبه ای و پس زمینه استفاده می نماییم. بعد از دسته بندی پیکسلها، علاوه بر اطلاعات رنگ و موقعیت مکانی ما بردار وزنی فازی را برای تعیین میزان اهمیت هرکلاس ارائه نموده ایم تا دقت فرایند بازیابی را افزیش دهیم و مشکلات هیستوگرامهای رنگی فازی نیز مرتفع گردد ما روش پیشنهادیمان را با دو روش هیستوگرام رنگی فازی و روش ترکیبی، آنتروپی فازی همسایگی با مشخصه رنگمکان مقایسه نموده ایم. بطوریکه نتایج آزمایشات حاکی از کارایی بالای روش پیشنهادی دارد