سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین صادقی یامچی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
سیامک خادمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
سعداله نصیری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه

چکیده:

معرفی شاخصی که قادر باشد در فضای فاز حالت های کلاسیکی را از غیر کلاسیکی جدا کند اخیرا اهمیت یافته است . شاخص هائی که تا کنون معرفی شده تنها درمایش ویگنر کاربرد دارند و برای سایر نمایش ها تاکنون هیچ شاخصی ارائه نشده . در این مقاله شاخص جدیدی معرفی نموده ایم که بتواند در کلیه نمایش های با تابع توزیع حقیقی، حالت های کلاسیکی و غیر کلاسیکی را مشخص نماید . سپس کاربرد این شاخص برای گربه شرودینگر در نمایش های ویگنر، هوسیمی و کیرکوود بررسی شده است