سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین پورمندی یکتا – کارشناس پژوهشی گروه رودخانه و دریا، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
مرتضی منشی زاده – کارشناس پژوهشی گروه رودخانه و دریا، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
رضا آهنگر – کارشناس ارشد خاک و پی بخش مهندسی سواحل مرکز تحقیقات آب
حسین علیمراد – کارشناس ارشد فرآیند شرکت پتروشیمی پردیس

چکیده:

از دیر باز درک شرایط حاکم بر دریا و دستیابی به چگونگی تغییرات پارامترهایی همچون موج، جریانهای دریایی، جزرومد، جابجایی و حمل رسوبات و دیگر پارامترها و پی شبینی روند آنها مورد علاقه بوده است. اطلاع کافی از این شرایط موجب برنام هریزی بهینه و ساخت صحیح هر گونه مستحدثات ساحلی و دور از ساحل مورد نیاز م یگردد. جهت دستیابی به این مهم دو روش عمده وجود دارد ۱مدلهای عددی ۲انداز هگیریهای میدانی؛ مدلهای عددی بر پایه معادلات ریاضی میباشند که ساده ساز یهای زیادی برای حل آنها صورت گرفته است و برای توسعه آنها در یک منطقه می بایست اندازه گیریهای محلی نیز هرچند اندک انجام گردد. روش دیگری که ذکر گردید و چند سالی است که در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است اندازه گیری بلند مدت میدانی می باشد. در این روش هرچه انداز هگیریها بلند مدت تر باشد پارامترهای برداشت شده از اعتبار بیشتری برای تحلیل برخوردار میباشد. در این مقاله به برخی نتایج مشخصه های دریایی برداشت شده در طول چند پروژه اندازه گیری دریایی در منطقه عسلویه اشاره خواهد شد.