سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد فر می باف – شرکت الکترو هسته ای پرتورادان-جمالزاده شمالی-تهران- ایران
سید مهدی حسینی پویا – تهران- معاونت نظام ایمنی هسته ای کشور- امورحفاظت در برابر اشعه- آزمایشگ
مصطفی غفوری – آزمایشگا

چکیده:

مشخصه های دزیمتری ۵ مدل کلی مختلف از پرتو سنج های گامای محیطی و فردی تولید داخل کشور با نامهای Raddigi, Dosedigi ,Victoria, Mini NDF,NDF ارائه گردیده است. این مشخصه ها شامل خطی بودن میزان پاسخ پرتوسنج نسبت به مقدار دز و میزان دقت اندازه گیری می باشد. مدلهای طراحی شده قابلیت اندازه گیری آهنگ دز از ۰ تا ۱۰۰mSv/h و جمموع دز از ۰ تا ۱۰۰۰۰mSv را بصورت خطی دارا می باشند. مزایای این مدلها شامل سادگی طراحی ، دقت اندازه گیری و حساسیت بالای آنها در میدان های مختلف پرتوی می باشد. همچنین برخی از مدلهای معرفی شده توانایی اندازه گیری پرتوهای بتا را نیز در میدانهای مختلط گاما-بتا دارا می باشد.