– قطعه بندی

– اولاً … ثانیاً … ثالثاً … در آخر

– اول از همه . . . سپس . . . بعد … پس از… در پایان – شروع میکنم با… بعداً… در پایان کار یک دانشجوی خوب باید پس از اتمام سمینار به چهار نکته توجه جدی داشته باشید:

.حرکاتی ۴۵ در -حیں سمینار انجام داده است آنچه مطبوعات درباره گفتار وی نوشته اند. . آنچه خود میل داشته بگوید و به عللی نتوانسته است.

ارائه مصاحبه های علمی (آکادمیکی هدف کلی این نوع مصاحبه ها با هدف ارائه سمینار در سمینارها تفاوت دارد. هدف یک کنفرانس آن است که مخاطبان را نسبت به کارها و مقاله خود علاقهمند سازد، اما هدف مصاحبه های علمی دستیابی به شغل مورد علاقه مصاحبه شونده است که این هم فقط قسمتی از آن را تشکیل می دهد. در برخی از مصاحبههای علمی مخاطب یا مخاطبین از نظر تخصصی همانند فرد مصاحبه شونده می باشد و مصاحبه شونده باید مشارکت خوب و عمیق خود را نشان داده و با .آنها ارتباط برقرار نماید مشخصه های یک سمینار و ارائه بدهد

۱- چرا از وقت تحقیق خود برای تهیه اسلاید تلف می کنید، غلطهای املایی و گرامری را نادیده بگیرید.

۲- ترانسپرانسیها گران هستند،

۳- اگر دانشجو بتواند ۵ اسلاید را طی ۴ سمینار در سال صرفه جویی کند، وی حدود ۵۶۰۰ ریال در سال ذخیره می کند، بنابراین صفحه اسلاید یا ترانسپرانسی را تلف .نکنید

جملات کامل استفاده کنید و هرگر از لغات کلیدی استفاده نکنید؛ اگر امکان دارد از تمام پاراگراف در سمینار خود استفاده کنید و تمام کلمات را بخوانید.

۴- روی اسلایدهای خود را بپوشانید، قرار دادن پوشش روی اسلایدها بسیار زرق و برق دارد.

۵- با قلم درشت ننویسید، از قلم کوچک در نوشتن خود استفاده کنید، افراد مهم در جلو می نشینند .چه کسی باید به آنها توجه داشته باشد

۶- نباید از رنگ استفاده کرد، استفاده آشکار از رنگها نشانه بیدقتی محقق است. درست نیست

بعضی از لغات در مقایسه با دیگر لغات بیشتر مورد تأکید قرار گیرد.

۷- دانشجو نباید از تصویر استفاده کند. کونفوسیوس ” می گوید، یک عکس معدل ۱۰۱ لغت است، اما جک استرا  معتقد است تصاویر برای افراد موجب دیرفهمی است.