سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – آزمایشگاه نانوساختار ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه اراک، اراک
ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز
سیده شادی سعیدی – آزمایشگاه نانوساختار ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه اراک، اراک

چکیده:

در این تحقیق لایه های نازک آلیاژی Ni-Fe-Mo تحت ولتاژها و چگالی جریان های متفاوت به روش الکتروانباشت بر روی زیرلایه مس تهیه شدند. الکتروانباشت به صورت پتانسیواستات و در یک الکترولیت تک حمام با pH مساوی ۱/۸ در دمای اتاق و سه الکترود انجام شد. سپس نانوساختار این لایه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفته است.