سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر برخی از متغیرهای ریخته گری بر ساختار رئوکست آلیاژ Al-7.1wt%Si تولید شده به روش SSR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همزدن به مدت زمان کوتاهی (در حد چند ثانیه) زیر دمای لیکوئیدوس سبب ایجاد ذرات جامد اولیه با مورفولوژی غیر دندریتی می شود اما طولانی تر کردن زمان همزدن تاثیر چندانی بر کروی تر شدن این ذرات نخواهد داشت. با این حال افزایش زمان همزدن سبب تسریع در سینتیک رشد ذرات اولیه می شود. افزایش سرعت همزدن نیز تاثیر محسوسی بر اندازه با کروی تر شدن ذرات جامد اولیه نداشته بلکه صرفا سبب یکنواخت تر شدن اندازه و شکل این ذرات در ساختار می شود.