سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
مهرنوش جنیدی – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

در این کار خواص مغناطیسی بس لایه های فلزی Co-Pt/Pt تهیه شده به روش الکترو انباشت، تحت پتانسیل ثابت، بر روی زیر لایه مس پلی کریستال ( ۲۰۰ ) با اعمال میدانهای موازی و عمود بر سطح نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. بس لایه های فلزی Co-Pt/Pt از الکترولیتی حاوی سولفات کبالت و نمک پلاتین تهیه شدند. طیف XRD این بس لایه ها به منظور بررسی ریز ساختار آنها مورد مطالعه قرار گرفت، مشاهده پیک های اقماری در این طیف وجود فصل مشترک تیز بین زوج لایه های Co و Co-Pt را بیان می کند. سپس منحنی های پسماند نمونه ها بوسیله مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب ( AGFM) رسم گردیده، تغییر خواص مغناطیسی با تغییر مقدار ولتاژ انباشت کبالت مورد بررسی قرار گرفته است.