سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رقیه فرزادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، آزمایشگاه الکترون
حسین میلانی مقدم – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، آزمایشگاه الکترون
علی بهاری – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

چکیده:
در این پژوهش با استفاده از مدل تنگ بست و روشهایی بر پایه نظریه ی تابع گرین و فرمول بندی لانداور، تأثیر قطر نانولوله ی BC3 (زیگ زاگ نوع I) روی مشخصه جریان- ولتاژکه توسط دو الکترود فلزی ساندویچ شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده خاصیت نیمه رسانایی این نوع از نانولوله هارا نشانداده است. با توجه به مشخصه ی جریان ولتاژ با افزایش قطر نانولوله، به ازای ولتاژ کمتری پله ی اول جریان مشاهده شده است. به عبارت دیگر با افزایش قطر،جریان سریعتر برقرار میگردد. با چنین خاصیت ممتازی این سیستم به نامزدیمناسب برای کاربردهای الکترونیک مولکولی به حساب می آید.