سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر نیک آذر – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر جدی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام دبیر – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ، معادله ای جهت مشخص سازی خواص برشهای سنگین نفتی و مخلوطهای هید روکربنی نامشخص سنگین ارایه شده است . تنها پارامتر مورد استفاده در این معادله ، جرم مولکولی برش می باشد و نتایج بر اساس اطلاعات تجربی برشهای با جرم مولکولی بیش از ) ۲۰۰ تعداد اتم کربن بیش از ) ۱۵ حاصل شده اند . دقت پیش بینی برخی از خواص فیزیکی نسبت به معادلات قبلی بهبود یافته و در مقایسه با برخی از معادلات قبلی دقت یکسانی دارد، ولی فرم معادله به شکل ساده تری می باشد . این معادله برای برشهای با محدوده جرم مولکولی ۲۰۰-۶۰۰ ، خصوصاً برشهای پارافینیک با دقت بسیار خوبی قابل کاربرد است .