سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محمدی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده:

آمار موجود نشان از وقوع مکرر یک زلزله بزرگ در خلال هر ده سال در کشور می باشد .آنچه مهم است درس آموزی از وقوع زلزل ه ها و اتخاذ تدابیر مؤثر و مناسب جهت کاهش تلفات ناشی از زلزله های آینده می باشد. یکی از مهمترین عوامل خرابی سازه در حین زل زله قرار داشتن در مسیر گسل یا نزدیک بودن به کانون زلزله می باشد و هر چه فاصله سازه ها از مرکز زلزله و گسل دورتر باشد میزان خسارت وارده تلفات جانی و مالی کمتر می گردد. بنابراین پیدا کردن جای گسلها یکی از مسائل مهم زلزله شناسی می باشد. ۶۰ کیلومتر مربع با استفاده × در این تحقیق مسیر گسل در محدوده شهر سیرجان در منطقه ای به وسعت ۸۰ از مشخص کردن سطح آب چاههای این محدوده مورد بررسی قرار گرفته است . جهت بررسی از اطلاعات ۷۸ پی زومتر سطح آب چاه های محدوده شهر استفاده شده که توسط نرم افزار Auto Cad land development منحنی های میزان برای منطقه ترسیم شده است که پس از بررسی موفق به کشفیک گسل در مجاورت گسل های فعالی که توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مشخص شده است، شدیم [نقشه شماره ۱]. مسیر گسل در نقشه مشخص شده و جاده سیرجا ن شهربابک را در کیلومتر
۲۵ قطع می کند و با استفاده از مختصات جغرافیایی می توان گسل را ، حتی روی زمین پیاده نمود تا از ساخت و ساز در مجاورت آن پرهیز گردد.