مقاله مشروطه سازان ادبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ادبيات (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۶ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مشروطه سازان ادبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استبداد
مقاله مشروطيت
مقاله روشنفكري
مقاله ادبيات
مقاله شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: دلاويز مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آغاز انقلاب مشروطيت مقارن با حكومت ناصرالدين شاه قاجار بود. نقش شعر و ادبيات در اين تحول عظيم، انكارناپذير است. با دگرگون شدن چشم اندازهاي نظري و شيوه هاي انديشه در كشور، موضوعات مربوط به ادبيات نيز به طور كلي متحول شد و ادبيات فارسي در خدمت اين حركت سياسي ـ فرهنگي قرار گرفت و يكي از فعال ترين ادوار خود را در تاريخ ادبيات فارسي آغاز كرد. اديبان، شاعران و فرهيختگان، زمينه را از طريق مطرح كردن موضوعات تازه در ادبيات، براي يك خيزش عمومي، مهيا كردند؛ و بدين سبب آنان را بايد بنيان گذاران فكري انقلاب مشروطيت به حساب آورد. آنان در پي آن بودند تا احساس حقارتي را كه به سبب استبداد پديد آمده بود محو كنند و پندارهاي كهنه سياسي و اجتماعي گذشته را از ميان بردارند. در زمره اين كسان بايد به شاعران، نويسندگان، نمايش نامه نويسان و روزنامه نگاراني چون ميرزا ملكم خان، طالبوف، زين العابدين مراغه اي و ميرزا حبيب اصفهاني به عنوان مشروطه سازان ادبي اشاره كرد؛ زيرا نقش آنان در تحقق مشروطيت انكارناشدني است.