مقاله مشكلات آموزش پزشكي و راه حل هاي ممكن از ديد كارآموزان و كارورزان دانشكده پزشكي اراك ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مشكلات آموزش پزشكي و راه حل هاي ممكن از ديد كارآموزان و كارورزان دانشكده پزشكي اراك ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشكي
مقاله کارورز
مقاله مشكلات
مقاله كارآموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: كهبازي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصري شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه با هدف تعيين موانع و مشكلات آموزشي و راهكارهاي بهبود مشكلات از ديد دانشجويان پزشكي شهر اراك در سال ۸۶-۱۳۸۵ انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي بين كليه كارورزان (۲۸ نفر) و كارآموزان (۴۴ نفر) پرسش نامه اي روا و پايا متشكل از ۷۱ سوال پيرامون مشكلات مربوط به آموزش، تجهيزات، پرسنل، اساتيد، انگيزه و شيوه ارزشيابي توزيع شد.
نتايج: ۶۸٫۱ درصد نامناسب بودن مدت آموزش علوم پايه، ۸۶٫۱ درصد زياد بودن دروس عمومي، ۸۴٫۵ درصد عدم ارايه شرح وظايف و طرح درس (۹۱٫۷ درصد) را در شروع دوره آموزشي مطرح نمودند. اكثريت دانشجويان خواستار يادگيري مهارت باليني بر روي ماكت قبل از شروع كارآموزي (۸۴٫۵ درصد) و كارورزي (۷۹٫۷ درصد) بودند. بيشتر دانشجويان معتقد به تدريس پاتولوژي (۸۶٫۱ درصد) و فارماكولوژي (۹۷٫۲ درصد) هركورس به همراه خود كورس دربالين بودند. آنها عدم تنوع كافي (۷۱٫۸ درصد) وسايل كمك آموزشي و نامناسب بودن فضاي سالن كنفرانس (۵۴٫۹ درصد) و كتابخانه (۷۶٫۱ درصد)، را بيان نمودند. ۸۱٫۷ درصد نامناسب بودن رفتار و همكاري (۵۸٫۶ درصد) پرسنل با دانشجو را گزارش كردند. در مقوله اساتيد ميانگين۵٫۱ ±۱۶٫۸ بود (از حداكثر ۳۰). اكثريت دانشجويان نگران آينده شغلي مبهم (۸۷٫۱ درصد) بودند و ۷۸٫۶ درصد معتقد بودند كه امتحانات سواد آنان را ارزيابي نمي كند.
نتيجه گيري: ارايه طرح درس در شروع هر دوره آموزشي و فراگيري مهارت باليني بر روي ماكت قبل از شروع كارآموزي و كارورزي نيز از جمله در خواست هاي دانشجويان است كه به راحتي قابل انجام است. ادغام دروس پايه و باليني و تدريس پاتولوژي و فارماكولوژي هركورس به همراه خود كورس در بالين در صورت اجرا مي تواند فرا گيري دروس علوم پايه و باليني را تسهيل كند.