سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مکنونی گیلانی – شرکت سنگ آهن گل گهر، امور معدن، کارشناس ارشد آبشناسی
عسگری – شرکت سنگ آهن گل گهر، مدیر امور معدن
زارع – دانشگاه شیراز، بخش زمین شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه
کرمی – دانشگاه صنعتی شاهرود، بخش زمین شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

آزمایش های پمپاژ در معدن سنگ آهن گل گهر، مشکلاتی به همراه داشته است. جهت رفع این مشکلات و به منظور ثبت دقیق داده ها و براورد صحیح پارامترهای هیدرولیکی روش های جدیدی تدوین گردیده است. استفاده از مخزن موقت، پیزومترهای سه گانه، دبی سنجی حجمی، سنجش سطح آب در لوله هایUPVCبا استفاده از عمق سنجهای دو رشته ای، رفع کف حفاری، رفع کاهش دبی در نزدیکی کاواک معدن، آزمایش دو سفره سنگی و خاکی، تنظیم دور موتور دیزل از جمله این مشکلات و راه حل های آن بود که می تواند در سایر معادن راهگشا باشد.