سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدعلی یزدی – شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور مدیریت طرحهای ویژه خوزستان

چکیده:

معمولاً برای اجرای یک پروژه سه عامل کارفرما ، مشاور ، پیمانکار بایستی همکاری تنگاتنگی داشته باشند و مشکلات هرکدام از این سه عامل می تواند به تنهائی و یا بصورت تجمعی باعث
کندی و حتی وقفه و تعطیلی کارگاه شود . از عمده ترین مشکلاتی که از جانب کارفرما میتواند در یک کارگاه اجرائی ایجاد شود شامل : عدم تامین بموقع نقدینگی ، تاخیرات در تحویل زمین ، معارض دار بودن اراضی ، تشکیلات نامناسب دستگاه اجرایی کارفرما و ضعف فهرست بهاء و از جانب مشاور : عدم برآورد صحیح کار تغییرات زیاد در نقشه و مشخصات واز جانب پیمانکار : عقد قرارداد بدون بررسی دقیق ، رقابت نادرست ، کمبود و ضعف ماشین آلات ، مدیریت و نیروهای تخصصی می باشد . شمه ای از مشکلات برشمره فوق الذکر باعث شده که یکی از پروژه های اجرای بنام طرح عمران اراضی واحد کشت و صنعت دهخدا از ۴ سال به بیش از ۸ سال به درازا کشیده و هنوز هم به پایان نرسیده است . در این مقاله سعی شده در خصوص این مشکلات بحث شده و میزان تاثیر آنها در روند پیشرفت طرح مذکور تخمین زده شود و در حد امکان و بضاعت تجربی نویسنده راه حلهایی برای کاهش مشکلات و اثرات منفی آنها در روند اجرای پروژها ارائه میگردد