سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اباذر حاجوی – عضو هیات علمی و مدیر گروه مدارک پزشکی – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزش
لیلا شاهمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی –

چکیده:

استفاده از کامپیوتر در صنعت بهداشت و درمان با استفاده از آن در سایر صنایع تفاوت اساسی دارد، زیرا با تامین سلامت و تدام حیات انسان سر و کار دارد. سیستم های اطلاعات بالینی شامل سیستم های ثبت دستورات و گزارشات، پرونده الکترونیکی بیمار، پزشکی ازراه دور و ابزارهای حمایت کننده ازتصمیمات برای متخصصین بهداشتی می باشد. سیستم های اطلاعات بیمارستانی هنگام ارائه مراقبت به ارائه کنندگان این امکان را می دهند تا در هر زمان و هر مکان داده ها را ثبت کنند. در فرایند مدرنیزه شدن اغلب دیده شده است که سیستم های اطلاعاتس از اجرا شدت بدون استفاده باقی می مانند و قابلیت انعطاف خود را از دست می دهند. درخواست استفاده از این سیستم ها روز به روز در حال افزایش است، اما به ندریت درباره نواقص این چنین فناوریها، اطلاعاتی داده می شود. این امر به علت این است که حامیان تکنولوژی اطلاعات وارتباطات، به ضرورت ارزیابی این سیستم ها بطور مستقل، کمتر توجه می کنند. گردش کاری در بین کارکنان ، عملکردهای مختلف، توصیه سیستم های اطلاعات بیمارستانی یکسان برای همه مراکز بهداشتی درمانی و تعدد کاربران از جمله مشکلات ارزیابی این سیستم ها است. در این مقاله ضرورت، چگونگی و مشکلات ارزیابی توضیح بحث شده و در نهایت راه حل هایی ارائه شده است.