سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینت محبی نوبندگانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
شهلا نجفی دولت آباد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
زهره کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
زهرا ملازم – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

دیابت یک اختلال متابولیکی مزمن است که ناشی از افزایش سطح قند خون می با شد.درحال حاضر ١۵٠ میلیون نفر درجهان و ٣ میلیون نفر درایران مبتلا به دیابت هستند. این بیماری باعث بروزعوارض کوتاه مدت و بلند مدت می گردد . یکی از عوارض بلند مدت دیابت ، عارضه عصبی است که اختلال عملکرد جنسی جزء عارضه عصبی این بیماری محسوب می شود البته بیماری عروقی ومشکلات روان ی ناش ی از بیماری دیابت نیز در ایجاد اختلال عملکرد جنسی سهیم می باشند .اولین بار در سال ١٧٩٨ارتباط بین دیابت و ناتوانی جنسی در مردان یا اختلال ارگاسم در زنان مشخص شدبر اساس مطالعات مختلف ، حدود۲۷/۵ الی ٧۵ درصد از مردان دیابتی مشکلات جنسی دارند . مشکلات جنسی در مردان مبتلا به دیابت شامل : اختلال در میل جنسی به صورت کاهش میل جنسی ، مشکلات انزال شا مل ضعف انزال ، کاهش حجم آن، انزال برگشتی و عدم انزال واختلالات نعوظی به شکل ضعف نعوظ ، اختلال کامل نعوظ و در نهایت اختلال در رضایت جنسی می باشد .مطالعات نشان داده حدود ۵٠ درصد از مردان دیابتی اختلال نعوظی را خواهند داشت . در تحقیق دیگری آمده است که ٢۵ درصد دیا بتی های جوان و ٧۵ درصد دیابتی های مسن از اختلالات نعوظی رنج می برند .مردان دیابتی ١٠ الی ١۵ سال زودتر از مردان بدون این بیماری دچار اختلال نعوظی می گردند . در مردان دیابتی بالای ۵۵ سال احتمال مشکلات نعوظی ٧٠ درصد می باشد و قابل ذکر است که در سن بالای ٧٠ سالاین احتمال به ٩۵ در صد می رسد در زمینه مشکلات جنسی در زنان دیابتی تحقیقات کمتری صورت گرفته است . البته مطالعات در این راستا ادامه دارد . بر اساس تحقیقات اخیر این مشکلات شامل : کاهش میل جنسی، کاهش لغزندگی واژن ، نزدیکی دردناک ،افزایش زم ان رس یدن به ارگاسم ، اختلال در لذت جنسی ، اضطراب ، اختلال در رضایت جنسی و عفونتهای واژینال می باشد در مطالعات یک به مقایسه مشکلات جنسی زنان و مردان دیابتی پرداخته ، نتایج مختلفی به دست آمده است . در تحقیقات قدیمی تر شیوع مشکلات جنسی در مردان بیشتر بوده است . در صورتی که در بررسی های جدید تر شیوع مشکلات جنسی در زنان بیشتر گزارش شده است . امید آنکه تحقیقات بیشتری در این زمینه ، به خصوصدر مورد علل این اختلاف نتایج انجام شود