سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی پورمحمودی – کارشناس کنترل پروژه حمایت کننده – شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و

چکیده:

احداث شبکه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف انتقال و توزیع آب کشاورزی به عنوان بخشی از فرایند تولید محصولات کشاورزی و به تبع توسعه اقتصادی اقدام و روندی اجتناب نا پذیر می باشد . از طرف دیگر با توجه به گستردگی وسیع شبکه های آبیاری و زهکشی و عبور کانال ها از اراضی مختلف با ویژگی های متفاوت از نظر ژئوتکنیکی و مکانیک خاک و مصالح مصرفی در خاکریزی کانال ها و …. احداث آنها را با مسائل و مشکلات عدیده و خوشبختانه قابل حلی موفقیت و بهره وری بهتر سرمایه، مشکلات قبل از اقدام به هر گونه عملیات اجرایی بدیهی است که شناخت . نموده است مواجه نیروی انسانی و مصالح مصرفی را به دنبال خواهد داشت با توجه به تفاسیر فوق و عنایت به اینکه عملیات خاکریزی و کمپکشن یکی از عمده ترین و اساسی ترین کارهای اجرایی در پروژه های کانال سازی می باشد سعی گردیده که در این مقاله مشکلات مربوط به عملیات خاکریزی کانال ها شامل منابع قرضه ، بستر سازی در زمینهای عادی و مساله دار ، شیوه های مناسب پخش خاک و اجرای خاکریزی مرکب به عنوان راهکاری جهت صرفه جویی در منابع قرضه و همچنین استفاده از ماشین آلات کوبنده بصورت مختلط جهت استفاده بهینه از ماشین آلات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.