سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمی – کارشناس مسئول توزیع آب شرکت بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه
علی اصغری – مدیر عامل شرکت بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه

چکیده:

با رشد روز افزون جمعیت در جهان، کشاورزی به شیوه سنتی جوابگوی احتیاجات غذایی مردم نمی باشد بعلاوه منا بع آبی جهان محدود بوده و قسمت اعظم آب موجود درجهان کیفیت مطلوبی را جهت مصارف کشاورزی ندارد. در بسیاری از کشورها نیز با توجه به ریزش محدود نزولات جوی امکان کشت دیم وجود ندارد . ایران نیز از آن دسته کشورهایی می باشد که با محدودیت منابع آب و خاک مواجه است. از این رو تامین نیازهای غذایی انسان تنها با صرفه جویی و مصرف بهینه آب ممکن می باشد و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب و خاک ضروری می باشد. در این مقاله با مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت ساوه مشکلات طراحی و ساخت شبکه مورد بررسی ق رار گرفته است . از مهمترین معضلات در شبکه آبیاری ساوه مشکلات فنی و اجتماعی بوجود آمده می باشدکه در بسیاری موارد حل مشکلات اجتماعی ناشی از مطالعات اجتماعی ناکافی بسیار سخت تر از حل معضلات فنی است