سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا کوزه کنانی – شرکت متن

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی اجمالی مشخصات و مشکلات مجموعه سیستم آزمای ش ولتاژ ضربه صاعقه و طرح مسائل نتیجه انجام این آزمایش روی دستگاه تطبیق امپدانس ۱LMU بعنوان نمونه، راه حل های موجود در زمینه رفع اشکالات آزمایش ولتاژضربه مطرح می شوند . موج ولتاژ ضربه هر چند دارای شکل به ظاهر ساده ایست ولی با توجه به وجود زمانهای بسیار کوتاه در حد میکروثانیه، عوامل متعددی در بدست آوردن صحیح شکل موج در آزمایشگاه اثر می کنند و ایجاد دقیق آن را با مشکل مواجه می سازند .
کاربرد فیلترهای دیجیتال برای حذف اثرات نویز و نوسانات ناشی از آن در موج ولتاژ ضربه و نیز روشهای برازش منحنی برای داشتن یک منحنی هموارومحاسبه کمیتهای شکل موج ضربه از جمله موارد مطرح شده در این مقاله هستند