سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدیحیی یثربی –

چکیده:

حوزه علوم انسانی به ویژه فلسفه ، کلام و عرفان در مقایسه باعلوم پایه و پزشکی از نظر امکا ن تحول با مشکلات زیادی مواجه است برای اینکه درعلوم پایه و پزشکی کشورهای پیشرفته کار می کنند و زحمت می کشند. ما نیز به چند صورت از حاصل زحمات انها استفاده می کنیم از قبیل: یافته های انان را به مراکز اموزشی و پژوهشی خودانتقال می دهیم اثار دانش و تکنولوژی آنان را در حد امکان می خریم و از ان بهره برداری می کنیم پژوهشگران جامعه ما به خاطر وجود یک روند روشمند درغرب با پرشها و نقاط مبهم علوم اشنا می شوند و د رمورد انها تحقیق میکنند دراین تحقیق باز هم با توجه به عملکرد غرب در حدامکان روش مناسب را در پیش می گیرند. چنانچه پژوهشگران ما پاسخ پرسشهای پژوهشی را یافته و مجهولی را معلوم کرده باشند نتیجه کارشان ارزیابی می شود و به نسبت ارج و اعتبار کار خود تقدیر خواهد شد.