سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا صحاف زاده – کارشناس مسئول (سازمان آب و برق خوزستان)
بهمن شاه محمدی نبی – مدیر امور اجرائی (سازمان آب و برق خوزستان)
شکر اله صحرارو – سر ناظر پروژه (مهندسین مشاور دزآب)
حسین سلج محمودی – مدیریت حوزه زهره و بنه باشت (سازمان آب و برق خوزستان)

چکیده:

در این مقاله خلاصه ای از مراحل و مشکلات اجرای کار که شامل موارد ذیل می باشد بیان می شود.
موقعیت محل اجرای کار، چگونگی انجام عملیات اجرایی، مشخصات فنی پروژه
جدول خلاصه احجام که شامل:
پی کنی ٢۶٣٠٠٠ مترمکعب
آرماتور بندی ۴٠٠ تن
قالب بندی ١۵۵٠٠ مترمربع
بتن ریزی ۴٢٠٠ متر مکعب
و عملیات خاک برداری (لجن برداری) زیر تراز آب